EDIKOL

producent rur
i profili stalowych

Dofinansowanie projektu z UE: 292 500,00 PLN

POPRAWA WARUNKÓW I ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY POPRZEZ REDUKCJĘ NIEKORZYSTNEGO ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKA UCIĄŻLIWEGO – OŚWIETLENIA ORAZ OGRANICZENIE OBCIAŻENIA UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO.